Oświadczenie

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/- am poinformowany/-na, że:

 1. Administratorami zebranych danych osobowych na mocy umowy o współadministrowaniu danymi osobowymi są Delta Trans Transporte sp. z o.o. ul. Chorzowska 134B, 41-605 Świętochłowice, oraz Delta Trans Logistik sp. z o.o. ul. Chorzowska 118/120, 41-605 Świętochłowice, Kontakt: info@deltatrans.pl, telefon: 32 77 27 601 (602).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - mail: iod@deltatrans.eu.
 3. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych którego dokonano przed jej cofnięciem.
 4. Cofnięcia zgody dokonać można przez przesłanie informacji na podane adresy mailowe lub za pomocą tego formularza.
 5. Odbiorcami (procesorami powierzenia) moich danych osobowych będą:
  podmiot zapewniający obsługę utrzymania portalu firmowego oraz podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Administratora Danych. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia.
 6. Moje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia informacji a następnie usuwane z systemu, chyba że zaistnieją przesłanki do dalszego ich przetwarzania.
 7. Przysługują mi prawa do:
  • Żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych;
  • Żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;
  • Żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
  • Żądania przeniesienia moich danych osobowych;

Ponadto zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

POWRÓT