Agencje Celne - Obsługa celna

Realizujemy kompleksową obsługę w zakresie dokonywania zgłoszeń celnych importowych i eksportowych. Reprezentujemy przed organami celnymi Klientów dokonujących obrotu towarowego z krajami trzecimi (spoza UE).

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę, w zakresie czynności określonych upoważnieniem i zawartymi umowami.

W naszych Agencjach Celnych w Chorzowie, Gliwicach, Pyrzowicach, Wałbrzychu i Olszynie, realizujemy pełny zakres procedur celnych, w tym procedury uproszczone w miejscu uznanym w siedzibie klienta. Ponadto w Chorzowie prowadzimy magazyn celny, a w Świętochłowicach i Rudzie Śląskiej skład celny.

Co nas wyróżnia

 • jesteśmy jedną z pierwszych firm na rynku - świadczymy usługi celne nieprzerwanie od 1989 roku
 • posiadamy pracujący 24/7 oddział agencji celnej w Olszynie, na głównym szlaku drogowym (A18 - A4) wiodącym z Europy zachodniej na południe Polski

 

Oferujemy:

 • przygotowanie dokumentów do odprawy celnej
 • dokonywanie zgłoszeń celnych na mocy upoważnienia
 • rozliczenie importowego podatku VAT w deklaracji podatkowej JPK _Vat
 • zabezpieczanie należności celno-podatkowych w imporcie
 • legalizację świadectw pochodzenia

 

Dokumenty niezbędne do dokonania odprawy celnej:

 • Upoważnienie dla Agencji Celnej (wzór do pobrania), podpisane przez osobę/y prawnie reprezentującą firmę wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Numer wpisu do KRS lub CEIDG, bądź też kopia dokumentu rejestrowego.
 • Dokumenty wymagane w procedurze celnej wg uzgodnień z agencją celną dokonującą zgłoszenia celnego.
 • posiadamy status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO gwarantujący wysoki poziom usług celnych;
 • posiadamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów z zakresu prawa celnego oraz agentów celnych mających wieloletnie doświadczenie w realizacji procedur celnych.

 

 

 • otwieranie karnetu TIR;
 • udzielanie gwarancji tranzytowych w NCTS;
 • doradztwo celne i składanie wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne
 • sporządzanie i wysyłkę do właściwych organów celno-podatkowych deklaracji INTRASTAT;

 

 

 

 

Komplet ww. dokumentów prosimy przesłać drogą elektroniczną i listownie na adres wybranego oddziału agencji celnej lub do działu koordynującego w AC Chorzów na adres: ac.chorzow@deltatrans.pl

Szczegółowe informacje

Kontakt: agencja@deltatrans.pl

ac.chorzow@deltatrans.pl

tel.: +48 32 346 17 41

ul. Gałeczki 61, 41-506 Chorzów

ac.gliwice@deltatrans.pl

tel.: +48 32 238 99 36

ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice

ac.olszyna@deltatrans.pl

tel.: +48 68 375 62 56

Autoport Olszyna bud. nr 30

czynne: 24/7

68-212 Trzebiel

ac.pyrzowice@deltatrans.pl

tel.: +48 32 784 78 77

Terminal CARGO pok. 140.1

ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

ac.walbrzych@deltatrans.pl

tel.: +48 74 844 65 46

ul. Ludowa 63

58-304 Wałbrzych

Wyślij zapytanie
Zapraszamy do kontaktu