Medal Odpowiedzialności Społecznej

13/12/2022

W ubiegłym tygodniu podczas spotkania świątecznego Loży Katowickiej Business Centre Club Katowice zostały wręczone statuetki Cezarów Śląskiego Biznesu, Diamentów do Statuetek Cezara Śląskiego Biznesu oraz Śląskie Medale Solidarności Społecznej.
Grupa Delta Trans odebrała Medal Solidarności Społecznej, który wręczony został przez gościa specjalnego spotkania, Pana Wiaczesława Wojnarowśkyjego, Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie.
Prawdziwą nagrodą za solidarność i pomoc w potrzebie, jest możliwość jej okazania i niesienia. Tym niemniej ze wzruszeniem przyjęliśmy Medal, który dedykujemy wszystkim osobom okazującym codzienne wsparcie walczącej Ukrainie, a przede wszystkim naszym ukraińskim pracownikom.

 

Zdjęcia: Europerspektywy