Uzyskanie Dofinansowania Projektu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

10/01/2024

Uzyskaliśmy dofinansowanie z FUS na realizację projektu „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ MINIMALIZACJA ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA PRACY”

Głównym celem projektu jest zmniejszenie poziomu ryzyka zawodowego spawaczy poprzez ograniczenie występowania szkodliwych czynników chemicznych w środowisku pracy.

Zastosowanie systemu filtrowentylacji ogólnej hali zapewnieni odpowiednią filtrację gazów i pyłów oraz wentylacji pomieszczeń w efekcie poprawi efektywności pracy oraz wyeliminuje zagrożenia wynikające z pracy.